Clip-sub.com

[Sắc-hiệp][Fiction] The darkness history – Chương 25 ~ 26

Hôm nay phải đi có việc lúc về sẽ tung nốt 5 chương nữa.

Tuần sau bận có khả năng không viết được nên tung luôn 6 chương vào hôm nay.

Chương 25 – Đi kĩ viện

Chương 25

Chương 26 – Đại náo kĩ viện

Chương 26
Comments
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

  • Neo November 7, 2010 at 20:41

    hắc hắc !!! tem nè