GOD EATER – Ep 07

god-eater-7

Cảnh ko thể thiếu trong các phim hành động =))

~ Thông tin phim ~

bgPhoto

Tựa phim: God Eater
Tựa Jap: ゴッドイーター
Thể loại phim: TV Series
Số tập: ??
Thời gian khởi chiếu: 12.07.2015 đến ??
Sản xuất: Ufotable

Thể loại: Action, Game

Giới thiệu nội dung:
Cuộc chiến với các vị “Thần”.

///////////////////////////

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

Continue reading “GOD EATER – Ep 07”

GOD EATER – Ep 06

god-eater-6

Hoa sen mọc giữa bùn lầy
Đầu anh áp chảo, mũi đầy hương sen
:tentacle:

~ Thông tin phim ~

bgPhoto

Tựa phim: God Eater
Tựa Jap: ゴッドイーター
Thể loại phim: TV Series
Số tập: ??
Thời gian khởi chiếu: 12.07.2015 đến ??
Sản xuất: Ufotable

Thể loại: Action, Game

Giới thiệu nội dung:
Cuộc chiến với các vị “Thần”.

///////////////////////////

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

Continue reading “GOD EATER – Ep 06”

GOD EATER – Ep 05

god-eater-5

Anh có sở thích nhìn đám trẻ trâu chúng bây
ăn ngập hành trong tuyệt vọng, muahahaha!
:diedie:

~ Thông tin phim ~

bgPhoto

Tựa phim: God Eater
Tựa Jap: ゴッドイーター
Thể loại phim: TV Series
Số tập: ??
Thời gian khởi chiếu: 12.07.2015 đến ??
Sản xuất: Ufotable

Thể loại: Action, Game

Giới thiệu nội dung:
Cuộc chiến với các vị “Thần”.

///////////////////////////

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

Continue reading “GOD EATER – Ep 05”

GOD EATER – Ep 04

god eater 4

Tao thức đêm dịch cho chúng mày xem, giờ tao thích thì tao chửi đấy!
Bún mắng cháo chửi chúng mày còn bỏ tiền ra mà ăn,
được xem sub chửi miễn phí là nhất chúng mày rồi nhé!
P/S: demo trước, lần tới tao nhét vào phim thật,
xem đéo nổi thì kệ mẹ chúng mày!

~ Thông tin phim ~

bgPhoto

Tựa phim: God Eater
Tựa Jap: ゴッドイーター
Thể loại phim: TV Series
Số tập: ??
Thời gian khởi chiếu: 12.07.2015 đến ??
Sản xuất: Ufotable

Thể loại: Action, Game

Giới thiệu nội dung:
Cuộc chiến với các vị “Thần”.

///////////////////////////

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

Continue reading “GOD EATER – Ep 04”

GOD EATER – Ep 03

god-eater-3

Underboob is good.
p/s: đang có chuyện nhà nhưng vẫn ráng dịch nốt cho xong,
nếu có sai sót thì xin ghi nhận, còn sửa để mai (mốt) tính.

~ Thông tin phim ~

bgPhoto

Tựa phim: God Eater
Tựa Jap: ゴッドイーター
Thể loại phim: TV Series
Số tập: ??
Thời gian khởi chiếu: 12.07.2015 đến ??
Sản xuất: Ufotable

Thể loại: Action, Game

Giới thiệu nội dung:
Cuộc chiến với các vị “Thần”.

///////////////////////////

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

Continue reading “GOD EATER – Ep 03”

GOD EATER – Ep 02

god-eater-2

Lipice hân hạnh tài trợ chương trình này.

~ Thông tin phim ~

bgPhoto

Tựa phim: God Eater
Tựa Jap: ゴッドイーター
Thể loại phim: TV Series
Số tập: ??
Thời gian khởi chiếu: 12.07.2015 đến ??
Sản xuất: Ufotable

Thể loại: Action, Game

Giới thiệu nội dung:
Cuộc chiến với các vị “Thần”.

///////////////////////////

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

Continue reading “GOD EATER – Ep 02”

GOD EATER – Ep 01

bgPhoto

Tựa phim: God Eater
Tựa Jap: ゴッドイーター
Thể loại phim: TV Series
Số tập: ??
Thời gian khởi chiếu: 12.07.2015 đến ??
Sản xuất: Ufotable

Thể loại: Action, Game

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

Giới thiệu nội dung:
Cuộc chiến với các vị “Thần”.

///////////////////////////

Xem Charlotte thấy cũng có hứng, ráng chờ đến hôm nay rốt cuộc lại chọn God Eater.
Vì thời gian và sức người có hạn nên chỉ được chọn một, hy vọng lần này ko chọn nhầm t_t

Continue reading “GOD EATER – Ep 01”