[Clip-Tsuki] Seto No Hanayome Ep 20 ~ 26 [Final]

[Clip-Tsuki] Seto no Hanayome Ep 20 DVD

[Clip-Tsuki] Seto no Hanayome Ep 21 DVD

[Clip-Tsuki] Seto no Hanayome Ep 22 DVD

[Clip-Tsuki] Seto no Hanayome Ep 23 DVD

[Clip-Tsuki] Seto no Hanayome Ep 24 DVD

[Clip-Tsuki] Seto no Hanayome Ep 25 DVD

[Clip-Tsuki] Seto no Hanayome Ep 26 DVD [Final]

Bom này thuộc loại khó đỡ lắm :damtac:

Cho 1 fát kết thúc bộ luôn, cám ơn mọi người đã ủng hộ Seto no Hanayome :hura:

Nhai tô rần nào:

Torrent Ep 20 ~ 26

Và đây là DDL:

Continue reading “[Clip-Tsuki] Seto No Hanayome Ep 20 ~ 26 [Final]”

[Clip-Tsuki] Seto No Hanayome Ep 17 + 18 + 19

[Clip-Tsuki] Seto noHanayome Ep 17 DVD

[Clip-Tsuki] Seto no Hanayome Ep 18 DVD

[Clip-Tsuki] Seto no Hanayome Ep 19 DVD

Sau nhiều ngày delay do Ep 17 quyết định làm bản DVD, giờ mới release đc, làm quả batch coi như quà giáng sinh cho ae :yay:

Download (Ep 17 – Cớm hoàn hảo VS Côn đồ):

FWT Ep 17 (h264) (ko cần proxy)

MU Ep 17 (h264)

Adrive Ep 17 (h264)

MF Ep 17 (h264)-Part 1 Part 2 Part 3

ifile Ep 17 (h264)-Part 1 Part 2 Part 3

Download (Ep 18 – Nhục thể môn):

FWT Ep 18 (h264) (ko cần proxy)

MU Ep 18 (h264)

Adrive Ep 18 (h264)

MF Ep 18 (h264)-Part 1 Part 2 Part 3

ifile Ep 18 (h264)-Part 1 Part 2 Part 3

Download (Ep 19 – Không có công việc nào giống showbiz):

FWT Ep 19 (h264) (ko cần proxy)

MU Ep 19 (h264)

Adrive Ep 19 (h264)

MF Ep 19 (h264)-Part 1 Part 2 Part 3

ifile Ep 19 (h264)-Part 1 Part 2 Part 3

[Clip-Tsuki] Seto No Hanayome Ep 16

[Clip-Tsuki] Seto no Hanayome Ep 16 DVD

:antrom:

Ep 17 sắp tới rất là bức xúc vì 2 bản DVD và HD có sự khác nhau, mà chưa nhóm nào pick DVD, buộc fải làm bản HD, nên chất lượng video sẽ ko ngon như mấy ep đầu, bà con thông cảm :quanchan:

Download (Ep 16 – Báo cáo sát hạch):

FWT Ep 16v2 (h264) (ko cần proxy)

Adrive Ep 16v2 (h264)

Myliveshare Ep 16v2 (h264)

MF Ep 16v2 (h264)-Part 1 Part 2 Part 3

ifile Ep 16v2 (h264)-Part 1 Part 2 Part 3