To Love Ru Darkness 2nd-03

tlr3 (600 x 337)

Thì delay đấy,  ý kiến gì? Tao là cung Chym và một khi bọn mày đã động đến lòng tôn trọng của tao thì tao… cũng đéo quan tâm, kệ mịa các bạn.

Thông Tin

tlr1 (425 x 600)
Nội Dung: Sếch dở dở ương ương phần 2:bp:
Số Tập: Éo biết :bp:
Thể loại: Ờ thì đấy:bp:
Studio: là clgt:bp:

~Thành Viên tham gia~
Dịch: Hoàng em và ai đấy
Các khâu phụ:
Nhân vật bí ân không muốn lộ tên

5 Replies to “To Love Ru Darkness 2nd-03”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »