Clip-sub.com

Aldnoah.Zero (Ongoing)

Aldnoah.Zero – Ep 21

Aldnoah.Zero – Ep 21

Aldnoah.zero.21

OP1 đã biến thành hiện thực :guro:

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

– Update Ep 21 –
Lịch rel:
– A/Z: trưa hoặc chiều CN hàng tuần.
– DrrrX2: chiều hoặc tối Thứ 2 hàng tuần.

more

Aldnoah.Zero – Ep 20

Aldnoah.Zero – Ep 20

AZ20

:((

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

– Update Ep 20 –
Lịch rel:
– A/Z: trưa hoặc chiều CN hàng tuần.
– DrrrX2: chiều hoặc tối Thứ 2 hàng tuần.

more

Aldnoah.Zero – Ep 19

aldnoah.zero.19-1

Tay ải tay ai ;)

Vẫn câu hỏi cũ, cho có ăn ko
~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

– Update Ep 19 –
Lịch rel:
– A/Z: trưa hoặc chiều CN hàng tuần.
– DrrrX2: chiều hoặc tối Thứ 2 hàng tuần.

more

Aldnoah.Zero – Ep 18

aldnoah.zero.18

Nhớ đừng bỏ qua 2 phút sau phần nhạc ED.

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

– Update Ep 18 –
Lịch rel:
– A/Z: trưa hoặc chiều CN hàng tuần.
– DrrrX2: chiều hoặc tối Thứ 2 hàng tuần.

more

Aldnoah.Zero – Ep 17

Aldnoah.Zero – Ep 17

aldnoah.zero.17

Có lẽ ta đã tìm được á quân cho giải “gương mặt biểu cảm của năm”, chỉ sau Rin của FSN :bp:

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

– Update Ep 17 –
Lịch rel:
– A/Z: trưa hoặc chiều CN hàng tuần.
– DrrrX2: chiều hoặc tối Thứ 2 hàng tuần.

more

Aldnoah.Zero – Ep 16

Aldnoah.Zero – Ep 16

aldnoah.zero.16

Anh không còn là chó, mà anh đã thành sói :nb:

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

– Update Ep 16 –
Lịch rel:
– A/Z: trưa hoặc chiều CN hàng tuần.
– DrrrX2: chiều hoặc tối Thứ 2 hàng tuần.

more