D-Frag! – Ep 06

D-Frag! - 06

—Update Ep 06—

Người dịch đã không biết bao lần sặc nước khi dịch tập này  :bp:

Lịch Update Ep mới

Chiều thứ 4 hàng tuần.

Thông tin phim

144822

Tên phim: D-Frag!

Tên tiếng Nhật: ディーふらぐ!

Số tập: Chưa biết, TV Series

Thể loại: Comedy, Manga, Seinen

Ngày chiếu: 7/1/2014 đến ?

Hãng sản xuất: Brain`s Base

————————————————————

Nội dung phim

Nữ sinh lậm game và du côn bách nhọ.

Khi xem phim hãy lấy dây trói mình vào ghế, đóng đinh ghế xuống đất, kẻo bị gió thổi bay.

Thành viên thực hiện

Cú The Elder

Continue reading “D-Frag! – Ep 06”

D-Frag! – Ep 05

D-Frag! - 05

—Update Ep 05—

Miss Vợ Funabori-san!

Lịch Update Ep mới

Chiều thứ 4 hàng tuần.

Thông tin phim

144822

Tên phim: D-Frag!

Tên tiếng Nhật: ディーふらぐ!

Số tập: Chưa biết, TV Series

Thể loại: Comedy, Manga, Seinen

Ngày chiếu: 7/1/2014 đến ?

Hãng sản xuất: Brain`s Base

————————————————————

Nội dung phim

Nữ sinh lậm game và du côn bách nhọ.

Khi xem phim hãy lấy dây trói mình vào ghế, đóng đinh ghế xuống đất, kẻo bị gió thổi bay.

Thành viên thực hiện

Cú The Elder

Continue reading “D-Frag! – Ep 05”

D-Frag! – Ep 04

[Vivid] D-Frag! - 04 [269938B6]_001_10862

—Update Ep 04—

Bò húc!

————————————————————————————

Lịch Update Ep mới

Chiều Thứ 4 hàng tuần.

————————————————————————————

Thông tin phim

144822

Tên phim: D-Frag!

Tên tiếng Nhật: ディーふらぐ!

Số tập: Chưa biết, TV Series

Thể loại: Comedy, Manga, Seinen

Ngày chiếu: 7/1/2014 đến ?

Hãng sản xuất: Brain`s Base

————————————————————

Nội dung phim

Nữ sinh lậm game và du côn bách nhọ.

Khi xem phim hãy lấy dây trói mình vào ghế, đóng đinh ghế xuống đất, kẻo bị gió thổi bay.

————————————————————

Thành viên thực hiện

Cú The Elder

Continue reading “D-Frag! – Ep 04”

D-Frag! – Ep 03

D-Frag! - 03

—Update Ep 03—

————————————————————————————

Lịch Update Ep mới

Chiều Thứ 4 hàng tuần.

————————————————————————————

Thông tin phim

144822

Tên phim: D-Frag!

Tên tiếng Nhật: ディーふらぐ!

Số tập: Chưa biết, TV Series

Thể loại: Comedy, Manga, Seinen

Ngày chiếu: 7/1/2014 đến ?

Hãng sản xuất: Brain`s Base

————————————————————

Nội dung phim

Nữ sinh lậm game và du côn bách nhọ.

Khi xem phim hãy lấy dây trói mình vào ghế, đóng đinh ghế xuống đất, kẻo bị gió thổi bay.

————————————————————

Thành viên thực hiện

Cú The Elder

Continue reading “D-Frag! – Ep 03”

D-Frag! – Ep 02

[Vivid] D-Frag! - 02 [3570BC9C]_001_11877

—Update Ep 02—

Tiện thể Update cả Ep 01 v2

Thông tin phim

144822

Tên phim: D-Frag!

Tên tiếng Nhật: ディーふらぐ!

Số tập: Chưa biết, TV Series

Thể loại: Manga, Seinen

Ngày chiếu: 7/1/2014 đến ?

Hãng sản xuất: Brain`s Base

————————————————————

Nội dung phim

Nữ sinh lậm game và du côn bách nhọ.

Khi xem phim hãy lấy dây trói mình vào ghế, đóng đinh ghế xuống đất, kẻo bị gió thổi bay.

————————————————————

Thành viên thực hiện

Cú The Elder

————————————————————

Lịch Update tập mới

Chiều thứ 4 hàng tuần

Continue reading “D-Frag! – Ep 02”

D-Frag! – Ep 01

144822

————————————————————

Thông tin phim

Tên phim: D-Frag!

Tên tiếng Nhật: ディーふらぐ!

Số tập: Chưa biết, TV Series

Thể loại: Manga, Seinen

Ngày chiếu: 7/1/2014 đến ?

Hãng sản xuất: Brain`s Base

————————————————————

Nội dung phim

Nữ sinh lậm game và du côn bách nhọ.

Khi xem phim hãy lấy dây trói mình vào ghế, đóng đinh ghế xuống đất, kẻo bị gió thổi bay.

————————————————————

Thành viên thực hiện

Cú The Elder

————————————————————

Lịch Update tập mới

Chiều thứ 4 hàng tuần

Vâng, đây là bộ cuối cùng Cú pick trong mùa :3

 

Continue reading “D-Frag! – Ep 01”