[Clip-sub] Dantalian no Shoka – 01 + 02 [HQ ver]

“Khốc long thiết thủ, phá nhũ bốc ma thư”

Đây là bản đã được encode chất lượng cao, đầy đủ typeset + logo + karaoke effect (thanks to Rarsix, Zenkhô, Đô-ra-ê-con) 

Một sự thay đổi không  khí, có thể gọi là “hoài cổ” cho nó về “đúng” với bản chất của Clipsub ngày xưa

Continue reading “[Clip-sub] Dantalian no Shoka – 01 + 02 [HQ ver]”