[Clip-sub] Working!! Ep 04

Vẫn cứ là cái điệp khúc rel khuya.  

Hèm, tầm chiều thấy bản E sub vội vã của 1 anh nào đó xuất hiện trên tokyotosho, thế là bóc về xem thử,  phát hiện rằng đâu phải chỉ có V sub biết bựa, E sub họ muốn bựa là bựa còn vãi hàng hơn.

Vì bản E vốn sẵn đã trém gió, nên bản dịch của tớ chắc chắn trém bão, trans xong chỉ QC đúng 1 lần và up ( cho các fans hâm mộ loli cũng như thấy thích thú với bộ anime này).

Lưu ý: ep 4 này không có patch, rel thẳng DDL (vì không có DDL của E-sub) 

Không xem phim thử  đoán xem tấm hình chụp ai.

Continue reading “[Clip-sub] Working!! Ep 04”