[Clip-sub] Hayate no Gotoku!! 2nd Season Ep 19

Vẫn là 2 version như Ep 18, 2 ver này khác nhau ở mỗi bài ED thôi, các bạn muốn down hết hay down 1 cái đều được :votay:

HnG 19-1

HnG 19-2

Download links (HQ):

Torrent Ep 19 HD (h264 1280×720)

FWT Ep 19 (h264 1280×720)

FWT Ep 19 [Hinagiku ED ver] (h264 1280×720)

MU Ep 19 (h264 1280×720)

MU Ep 19 [Hinagiku ED ver] (h264 1280×720)

MF Ep 19 (h264 1280×720) – Part 1……….Part 2

MF Ep 19 [Hinagiku ED ver] (h264 1280×720) – Part 1……….Part 2

4 Replies to “[Clip-sub] Hayate no Gotoku!! 2nd Season Ep 19”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »