7 Replies to “[Clip-sub] Soul Eater Ep 19”

  1. thank các bạn nhiều, tốc độ dịch gần như đuổi kịp tốc độ film ra. Mong các bạn tiếp tục cố gắng :grin:

  2. Ngốc ! Anime này do TheKing dịch không phải thesbizz …Làm được đấy nhưng encode cho nét thì thêm fitler vào nhé .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »