Clip-sub.com

Gakkou Gurashi! – Ep 06

ddeTTDA

Đôi mắt ấy :-?

~ Thông tin phim ~
がっこうぐらし!

Tựa phim: Gakkou Gurashi!
Tựa Jap: がっこうぐらし!
Thể loại phim: TV Series
Số tập: ??
Thời gian khởi chiếu: 09.07.2015 đến ??
Sản xuất: Lerche

Thể loại: Fantasy, Horror, Manga, Seinen

Giới thiệu nội dung:
Ảo mộng học đường

///////////////////////////

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: KhangSK

~ Download ~

Nhớ update K-Lite Codec mới nhất trước khi xem

4share.vn

///////////////////////////////////////////

Latest posts by Khang SK (see all)

Comments
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

  • lavi August 18, 2015 at 02:12

    lục lại coi lại từ đầu, bỏ hết đối thoại “không cần thiết” đi mới thấy nó nặng cỡ nào @@ :os: :os: :os:

  • S.M August 17, 2015 at 16:44

    Thank Khang kaka kaka

  • Aoi No Exorcist August 17, 2015 at 11:51

    Death… !!!! :D :D :D