7 Replies to “Mahou Shoujo Taisen – Ep 03”

  1. Mình có cảm tưởng như bộ này nó vẽ mỗi gái :ic: Tập trung vẽ gái như vậy mà không đẹp nữa thì cũng uổng. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »