[Thông báo #1] Về những project của Clip-sub trên trang vn-sharing.net

Toàn bộ project của Clip-sub sẽ không được đăng lên trang vn-sharing.net dưới mọi hình thức cho đến khi có thông báo mới hơn từ chính Clip-sub.
Lý do: Không ngửi nổi điều 5, 6, 7, 9, 10 trong mục quy định của cái 4rum đó.
Xin hết.

15 Replies to “[Thông báo #1] Về những project của Clip-sub trên trang vn-sharing.net”

  1. “Không dùng từ ngữ thô tục, thiếu văn hóa”
    Hỏng, hỏng! Không văng tục thì còn gì là CS nữa :no:

  2. Ấy đừng nóng, có thể là phải làm cái quy định như thế để tránh mấy cái tai mắt cú vọ của mấy lão bụng phệ nào đó thôi :3 . Mấy anh cứ từ từ mà up xem tình hình sao đã, nếu mà nó làm căng quá thì cấm cũng chưa muộn :hi:

  3. vốn k ưa gì VNS từ trước nên thấy k up là chả sao cả, hàng ngày vẫn lên clip hóng hàng, mấy điều khoảng tào lao, h ng trans lẫn edit đều bận thì sao? ng ta cũng có công việc ở cuộc sống thật chưa ai đâu tối ngày cắm mặt trên đây mà trans mà up. vote k up lên vns :3 :hi:

  4. Thế nhóm đã kiến nghị lên bên đó chưa ? Chứ để quy định củ chuối này có khi các nhóm khác chạy làng hết :os:
    Mà biết đâu cái quy định chỉ để cho vui thôi ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »