[Clip-sub] Hayate no Gotoku!! 2nd Season Ep 13

Cũng không có gì nhiều để nói, có chút buồn buồn…

hina 13-1

hina 13-2
hina 13-3
hina 13-4
hina 13-5
hina 13-6
hina 13-7
hina 13-8
hina 13-9
hina 13-10
hina 13-11
hina 13-12
hina 13-13
hina 13-14
hina 13-15
hina 13-16
hina 13-17
hina 13-18
hina 13-19
hina 13-20
hina 13-21
hina 13-22
hina 13-23
hina 13-24
hina 13-25
hina 13-26

Download links (HQ):

Torrent Ep 13 (h264 1280×720)

FWT Ep 13 (h264 1280×720)

MU Ep 13 (h264 1280×720)

MF Ep 13 (h264 1280×720) – Part 1……….Part 2……….Part 3

Download links (LQ):

FWT Ep 13 (h264 848×480)

MU Ep 13 (h264 848×480)

MF Ep 13 (h264 848×480) – Part 1……….Part 2

GL & HF

Leave a Reply

Your email address will not be published.

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »